سنسور گیرنده نوری

سنسور گیرنده نور

سنسور LD 242 یک سنسور نوری است که از دیافراگم در جلوی مؤلفه برای اندازه گیری شدت تابشی و زاویه نیمه فاصله استفاده می شود. تنها تابش نور در جهت محوری که مستقیماً از سطح تراشه ساطع می شود اندازه گیری شدت تابشی را ارزیابی میکند. تابش منعکس شده توسط صفحه پایین (تابش ولگرد) ارزیابی…

ادامه مطلب