%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%881

سنسورهای نخ

سنسورهای نخ  جهت تشخیص پارگی انواع نخ طراحی گردیده است و در ماشین های نساجی،دستگاههای بافندگی و ریسندگی مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور نخ در صورت پارگی نخ،دستگاه مورد نظر را سریعاً متوقف می سازد،تا از خسارت و اتلاف وقت جلوگیری گردد. عملکرد سنسور نخ : هنگامی که نخ در داخل شیار یا چینی…

ادامه مطلب
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c

سنسور القایی چیست؟

سنسور القایی چیست؟ سنسورهای القایی سنسورهای بدون تماس هستند که اساسا بر مبنای مدارهای مغناطیسی بنانهاده شده اند، از این رو به آنها سنسورهای الکترومغناطیسی نیز می گویند. این سنسور ها  تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها، شیرهای برقی، سیستمهای اندازه گیری و مدارات کنترل الکتریکی ارسال نمایند.  …

ادامه مطلب